Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Dział w którym znajdziesz Homebrew dla Swojej Konsoli.

Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez piterk » 3 lis 2015, o 16:30

Tradycyjnie nowy dash nowe DL, xebuild więc i nowa paczka już sprawdzona i przygotowana by się przydała. Trochę już minęło czasu od wydania ale może się komuś jeszcze przyda.

Jak by ktoś się zastanawiał co nam daje paczka wrzucona prze ze mnie.
1. Oszczędzasz czasz, nie musisz szukać nowego dasha programów do jego wgrywania
2. Wszystkie pliki pochodzą z pewnych źródeł
3. Wszystko sprawdzam osobiście
4. Nie ma ukrytych niespodzianek w plikach typu virusy, trojany, backdoory itp

Druga spraw czemu xebuild a nie xebuild GUI?
1. W przypadku przygotowanej już paczki nasza ingerencja w aktualizacje spada do minimum
2. Wszystko dzieje się automatycznie
3. Avatary i sterowniki do kinecta dogrywają się automatycznie bez potrzeby przenoszenia ich pendrivem


To tyle na wstępie

1. Co nam potrzeba. Pendriva wystarczy 1Gb ( musimy tylko skopiować DashLaunch)
2. Komputer z systemem Win 7 :P
3. Połączenie PC i xboxa do tej samej sieci lokalnej ( do tego samego routera, telefony w trybie hot-spot, itp).
4. Paczkę z tego posta.

Link do paczki:
[Zarejestruj się lub zaloguj, by widzieć linki]
bez hasła
Zawartość.
Plik rar DL + xebiuld dla xbox360iso.pl.rar
->DL + xebuild
->dash_launch_v3.16 ( gotowy DL poprany z realmodescene, wymaga wrzucenia np. na pena i instalacji na konsoli)
-> xeBuild_1.16 + sterowniki kinect i avatary ( pełna paczka która wymaga od nas tylko wrzucenia na xboxa)

Co trzeba wykonać.
1. Wypakować pobraną paczkę.
2. Zaktualizować DL na konsoli*
a) Wrzucić z paczki folderu DL + xebuild/dash_launch_v3.16/Installer plik default.xex np. na pena
b) pena podpiąć do konsoli
c) uruchomić przez menadżer plików wrzucony plik default.xex ( jest to instalator DashLaunch)
d) na pytanie czy zaktualizować odpowiadamy tak.
e) restart konsoli
3. Uruchamiamy jeszcze raz DL.
a) wchodzimy w konfigurator
b) włączamy usługę updserv
c) Zostawiamy w takim stanie ( z włączonym dl i usługa) konsole i przechodzimy do pracy na PC
4. Na komputerze w wypakowanej paczce wchodzimy do folderu xeBuild_1.16 + sterowniki kinect i avatary
a) wciskamy i przytrzymujemy "SHIFT" i klikamy prawym myszy
b) z menu wybieramy "Otwórz okno poleceń tutaj
5. Wyłączamy tymczasowo wszelkie zapory i firewall
a) Dotczy to zarówno zapory systemowej
b) Jak i firewall wbudowanego w program anty virusowy zainstalowany na komputerze nie będę t tego opisywał gdyż w każdym programie robi się to delikatnie inaczej.
6. W uruchomionej konsoli wpisujemy " xebuild update -f 17489"
a) Czekamy koło 40s na wgranie dasha następnie koło 200s na wgranie sterowników
b) Gdy wyskoczy informacja że aktualizacja zakończona sukcesem zamykamy okno
8. Konsola sama się zrestartuje.
a) może to potrwać trochę dłużej niż zwykle
9 Można się cieszyć najnowszy dashem oraz sterownikami kinect oraz awatarami.
a) Polecam przejść do NXE w celu sprawdzenia wersji dasha i sprawdzić czy avatar jest poprawnie wyświetlany* w przypadku problemów po aktualizacji polecam całkowite odinstalowanie DL i usunięcie go z konsoli i zainstalowanie na nowo.
Ostatnio edytowano 5 lis 2015, o 21:38 przez piterk, łącznie edytowano 1 raz
Masz problem z FSD? Może z LINK? Czy nawet z routerm i odblokowywaniem portów pytaj śmiało a z chęcią doradzę.
Avatar użytkownika
Ja tu byłem
Moderator
 
Posty: 709
Lokalizacja: Podlasie
Konsola: SLIM CoronaV4 4Gb + RGHSquirt v1.2 + 1Tb WD
Podziękowania: 327

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez dred05 » 3 lis 2015, o 21:19

Traditionally, a new dash the new DL, xebuild so the new package already tested and prepared to be handy. A little time has passed from the issue but it may be useful to someone else.

How would you're wondering what gives us the parcel thrown FOR IN with me.
1. Save bowls do not have to look for a new dasha programs to its upload
2. All the files come from certain sources
3. All check personally
4. There are no hidden surprises in the files of type Viruses, Trojans, backdoors, etc.

The other issues that xebuild not xebuild GUI?
1. In the case of parcels already prepared our interference with the updates drops to a minimum
2. Everything happens automatically
3. Avatars and drivers to Kinecta dogrywają automatically without the need to transfer their pen-


It's so much at the outset

1. What do we need. Just 1Gb flash drive (we only need to copy DashLaunch)
2. A computer running Win 7: P
3. Connect the PC and Xbox to the same local network (to the same router, mobile mode hot-spot, etc).
4. A pack of this post.

A link to the package:
[Zarejestruj się lub zaloguj, by widzieć linki]

no password
Contents.
Rar file DL + xebiuld for xbox360iso.pl.rar
-> DL + xebuild
-> dash_launch_v3.16 (DL Am ready with realmodescene requires thrown eg. on pen and installation on the console)
-> XeBuild_1.16 + drivers kinect and avatars (full package that requires us only thrown for Xbox)

What needs to be done.
1. Unpack the downloaded package.
2. Update the DL on the console *
a) Put the package folder DL + xebuild / dash_launch_v3.16 / Installer file default.xex eg. on pen
b) pena hook to the console
c) start the file manager default.xex thrown file (this is the installer DashLaunch)
d) the question of whether to update the answer yes.
e) restart the console
3. Run the DL again.
a) enter the configurator
b) Enable updtsrv
4. On the computer in the package wypakowanej enter the folder xeBuild_1.16 + drivers kinect and avatars
a) press and hold the "Shift" and click the right mouse
b) from the menu choose "Open command window here
5. Temporarily disable any firewall and firewall
a) Dotczy both firewall system
b) How the built-in firewall and an anti virusowy installed on your computer will not t to describe because in each program makes it slightly differently.
6. In running the console, type "-f update xebuild 17489"
a) We circle the 40s to upload dasha then wheel 200s to upload drivers
b) When you jump out the information that the update completed successfully close the window
8. The console will reboot itself.
a) it may take a little longer than usual
9 You can enjoy the latest Dash and drivers kinect and avatars.
a) I recommend go to NXE in order to check the version dasha and check if the avatar is displayed correctly* In case of problems after the update DL recommend to completely uninstall and remove it from the console and install it on again.
Przyjaciel
 
Posty: 52
Lokalizacja: Netherlands
Konsola: Xbox 360 jasper 16547
Podziękowania: 21

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez StefaN1993 » 5 lis 2015, o 01:06

Good work ! :troll_dance
Edit
Wychwyciłem mały błędzik :troll
pkt 3
podpunkt b)
włączamy usługę updserv a nie updtsrv ;> szczegół ale warto poprawić


a odnośnie pkt 6
polecam się uzbroić w cierpliwość bo mi za 5 razem udało się przesłać pliki..
moja rada: w momencie uruchamiania wiersza poleceń i wpisywania komendy polecam mieć uruchomiany na xboxie DL (default.xex) wcześniej wrzucony na pena :troll:

Nie pisz posta pod postem używaj opcji Edycji @x360
XBOX 360 RGH/JTAG aktualizacja do najnowszego Dasha 17489 + DL 3.16 + Xebuild 1.16
viewtopic.php?f=14&t=11710
Obrazek
Avatar użytkownika
User
 
Posty: 256
Konsola: x360,Slim,RGH2,Corona,320GB
Podziękowania: 72

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez POJeeP » 5 lis 2015, o 18:43

Na Coronie 4 gb wszystko poszło prawie dobrze :) zaktualizowało kernel w 14 sekund ale nie dogrywa awatarów :(( trzeba ręcznie ( przynajmniej u mnie tak jest) , oczywiście podziękowania dla autora i browar się należy :) ( daj namiary to wyślę (; )


Aktualizacja awatarów i sterowników jak coś pod ten kernel 17489 (gotowiec) :

[Zarejestruj się lub zaloguj, by widzieć linki]

Wypakuj , wrzuć na pendrive , podłącz pod konsolę i zaktualizuj
POMOGŁEM ?? Kliknij w zieloną łapkę :)
Avatar użytkownika
Zasłużony
 
Posty: 3102
Lokalizacja: W-wa
Konsola: xbox360 rgh
Podziękowania: 2395

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez StefaN1993 » 5 lis 2015, o 20:10

POJeeP napisał(a):Na Coronie 4 gb wszystko poszło prawie dobrze :) zaktualizowało kernel w 14 sekund ale nie dogrywa awatarów :(( trzeba ręcznie ( przynajmniej u mnie tak jest) , oczywiście podziękowania dla autora i browar się należy :) ( daj namiary to wyślę (; )


Aktualizacja awatarów i sterowników jak coś pod ten kernel 17489 (gotowiec) :

[Zarejestruj się lub zaloguj, by widzieć linki]

Wypakuj , wrzuć na pendrive , podłącz pod konsolę i zaktualizujteż mam Corone ale u mnie wszystko wrzuciło bez problemu <lol>
XBOX 360 RGH/JTAG aktualizacja do najnowszego Dasha 17489 + DL 3.16 + Xebuild 1.16
viewtopic.php?f=14&t=11710
Obrazek
Avatar użytkownika
User
 
Posty: 256
Konsola: x360,Slim,RGH2,Corona,320GB
Podziękowania: 72

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez piterk » 5 lis 2015, o 21:28

POJeeP napisał(a):Na Coronie 4 gb wszystko poszło prawie dobrze :) zaktualizowało kernel w 14 sekund ale nie dogrywa awatarów :(( trzeba ręcznie ( przynajmniej u mnie tak jest) , oczywiście podziękowania dla autora i browar się należy :) ( daj namiary to wyślę (; )


Aktualizacja awatarów i sterowników jak coś pod ten kernel 17489 (gotowiec) :

[Zarejestruj się lub zaloguj, by widzieć linki]

Wypakuj , wrzuć na pendrive , podłącz pod konsolę i zaktualizujJuż spieszę z pomocą :P piwo z chęcią przygarnę :D ale stawiam warunek musi być schłodzone :)
A tak serio dziwna sprawa paczka którą wrzuciłem sprawdzałem właśnie na Coronie V4 4GB więc przypadek dziwny. Obstawiam jakiś problem po stronie połączenia sieciowego (firewall). Tak przyszłościowo jak coś podaj co Ci w konsoli wyskoczy a ułatwi to znalezienie błędu i uniknąć podobnych sytuacji u innych użytkowników.

Ps. paczka którą wrzuciłeś można bez problemu wyodrębnić z tego co ja wrzuciłem :) mniej sciągania.
"DL + xebiuld dla xbox360iso.pl.rar\DL + xebiuld\xeBuild_1.16 + sterowniki kinect i avatary\17489" i tutaj jest folder $SystemUpdate
StefaN1993 napisał(a):Good work ! :troll_dance
Edit
Wychwyciłem mały błędzik :troll
pkt 3
podpunkt b)
włączamy usługę updserv a nie updtsrv ;> szczegół ale warto poprawić


a odnośnie pkt 6
polecam się uzbroić w cierpliwość bo mi za 5 razem udało się przesłać pliki..
moja rada: w momencie uruchamiania wiersza poleceń i wpisywania komendy polecam mieć uruchomiany na xboxie DL (default.xex) wcześniej wrzucony na pena :troll:

Nie pisz posta pod postem używaj opcji Edycji @x360


Dzięki za wyłapanie błędu. Drobna literówka ale dla kogoś nie w temacie może przyswoić problemów.

Co do drugiej sprawy już edytowałem tutorial dla mnie oczywyste było pozostawienie uruchumionego DL z włączoną usługą updserv podczas kolejnych kroków na PC.


Ale jak by nie było ciesze się że komuś moja praca się przydała. :)
Masz problem z FSD? Może z LINK? Czy nawet z routerm i odblokowywaniem portów pytaj śmiało a z chęcią doradzę.
Avatar użytkownika
Ja tu byłem
Moderator
Autor tematu
 
Posty: 709
Lokalizacja: Podlasie
Konsola: SLIM CoronaV4 4Gb + RGHSquirt v1.2 + 1Tb WD
Podziękowania: 327

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez POJeeP » 5 lis 2015, o 23:01

piterk napisał(a):
POJeeP napisał(a):Na Coronie 4 gb wszystko poszło prawie dobrze :) zaktualizowało kernel w 14 sekund ale nie dogrywa awatarów :(( trzeba ręcznie ( przynajmniej u mnie tak jest) , oczywiście podziękowania dla autora i browar się należy :) ( daj namiary to wyślę (; )


Aktualizacja awatarów i sterowników jak coś pod ten kernel 17489 (gotowiec) :

[Zarejestruj się lub zaloguj, by widzieć linki]

Wypakuj , wrzuć na pendrive , podłącz pod konsolę i zaktualizujJuż spieszę z pomocą :P piwo z chęcią przygarnę :D ale stawiam warunek musi być schłodzone :)
A tak serio dziwna sprawa paczka którą wrzuciłem sprawdzałem właśnie na Coronie V4 4GB więc przypadek dziwny. Obstawiam jakiś problem po stronie połączenia sieciowego (firewall). Tak przyszłościowo jak coś podaj co Ci w konsoli wyskoczy a ułatwi to znalezienie błędu i uniknąć podobnych sytuacji u innych użytkowników.

Ps. paczka którą wrzuciłeś można bez problemu wyodrębnić z tego co ja wrzuciłem :) mniej sciągania.
"DL + xebiuld dla xbox360iso.pl.rar\DL + xebiuld\xeBuild_1.16 + sterowniki kinect i avatary\17489" i tutaj jest folder $SystemUpdate
StefaN1993 napisał(a):Good work ! :troll_dance
Edit
Wychwyciłem mały błędzik :troll
pkt 3
podpunkt b)
włączamy usługę updserv a nie updtsrv ;> szczegół ale warto poprawić


a odnośnie pkt 6
polecam się uzbroić w cierpliwość bo mi za 5 razem udało się przesłać pliki..
moja rada: w momencie uruchamiania wiersza poleceń i wpisywania komendy polecam mieć uruchomiany na xboxie DL (default.xex) wcześniej wrzucony na pena :troll:

Nie pisz posta pod postem używaj opcji Edycji @x360


Dzięki za wyłapanie błędu. Drobna literówka ale dla kogoś nie w temacie może przyswoić problemów.

Co do drugiej sprawy już edytowałem tutorial dla mnie oczywyste było pozostawienie uruchumionego DL z włączoną usługą updserv podczas kolejnych kroków na PC.


Ale jak by nie było ciesze się że komuś moja praca się przydała. :)

No właśnie żadnego problemu nie było w Xebulidzie było update OK w 14 sekund i restart konsoli , odpaliła się zaktualizowana ale bez awatarów więc dograłem ręcznie , jak Ja dobrze pamiętam to mam Coronę V2 albo V3 nie pamiętam którą ale jedną z pierwszych z Coron , ale wszystko działa jak należy nowy Tomb hula jak trzeba :)
POMOGŁEM ?? Kliknij w zieloną łapkę :)
Avatar użytkownika
Zasłużony
 
Posty: 3102
Lokalizacja: W-wa
Konsola: xbox360 rgh
Podziękowania: 2395

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez StefaN1993 » 5 lis 2015, o 23:54

ok 14 sek to poleciał Ci sam Flash na konsolę
u mnie cała operacja trwała ok 4 min..
może faktycznie jakiejś zapory nie wyłączyłeś or antywirusa?
Spoiler:
XBOX 360 RGH/JTAG aktualizacja do najnowszego Dasha 17489 + DL 3.16 + Xebuild 1.16
viewtopic.php?f=14&t=11710
Obrazek
Avatar użytkownika
User
 
Posty: 256
Konsola: x360,Slim,RGH2,Corona,320GB
Podziękowania: 72

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez kroffka » 11 lis 2015, o 07:17

Witam. Mam pytanie czemu mój xbox 360 zwolnił po aktualizacji 17489?

Wysłane z mojego Desire 816 przy użyciu Tapatalka
Widzisz niedziałające linki? Napisz PW
Pomogłem Podziękuj
XBOX 360 SLIM 1TB
XBOX ONE 500GB
PS4 1TB
PS4 PRO 1TB
PS2 SLIM
Avatar użytkownika
Moderator
 
Posty: 138
Konsola: Xbox 360 Slim 1TB + Kinect
Podziękowania: 31

Re: Dash 17489, DL 3.16, Xebuild 1.16, Avatary, Sterowniki, Instrukcja

Postprzez kroffka » 11 lis 2015, o 10:20

Dash wolniej się ładuje

Wysłane z mojego Desire 816 przy użyciu Tapatalka
Widzisz niedziałające linki? Napisz PW
Pomogłem Podziękuj
XBOX 360 SLIM 1TB
XBOX ONE 500GB
PS4 1TB
PS4 PRO 1TB
PS2 SLIM
Avatar użytkownika
Moderator
 
Posty: 138
Konsola: Xbox 360 Slim 1TB + Kinect
Podziękowania: 31

Następna strona

Powrót do XBOX360 JTAG/RGH Tematy/Programy/Mody

Kto przegląda temat

Użytkownicy przeglądający ten temat: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość